Dátum: 2023 június 1. (csütörtök) | Tünde

Oktatási program

UTE Labdarúgó Akadémia – Oktatási partnerintézmények

Az UTE Labdarúgó Akadémia ún. „nyitott akadémia”, amely azt jelenti, hogy sportolóink különböző külső (nem az Újpesti Torna Egylet által fenntartott) oktatási intézményekben folytatnak tanulmányokat, amelyekkel az Oktatási szekció és a korosztályos edzők kapcsolatot tartanak fenn.

Ezt a működési modellt szerencsésebbnek tartjuk, mint a zárt akadémiai rendszert, mivel az általunk alkalmazott esetben a játékosok nincsenek elkülönítve nem sportoló kortársaiktól. Szociális fejlődésük nem egy izolált (zárt akadémiai) és minden téren kontrollált közegben, hanem egy „élet közeli”, folyamatos változásokkal és kihívásokkal teli ingerekben gazdag környezetben zajlik. Kapcsolatokat építhetnek, egészséges szintű önállóság van tőlük elvárva, gazdálkodniuk kell energiáikkal és idejükkel, amelyek elsajátítása révén sikeres felnőtt válhat belőlük.

Az UTE-családban a sportolóink sportszakmai fejlesztése mellett fontosnak tartjuk az oktatás területére is komoly hangsúlyt fektetni, mivel a ránk bízott fiatal sportolókért felelősséggel tartozunk sporttal töltött éveik alatt, de jövőjüket szem előtt tartva tisztában vagyunk azzal is, hogy aktív sportpályafutásuk után a civil életben az általuk megszerzett tudás révén kell majd érvényesülniük.

Az UTE Labdarúgó Akadémia Oktatási részlegének egyik legfontosabb feladata az Akadémia kötelékén belül sportolók tanulmányainak nyomon követése, az oktatási intézményekben zajló - sportolókkal történő - szakmai munka megfigyelése annak érdekében, hogy labdarúgóink a sportpályán nyújtott tevékenységük mellett biztosan fel tudjanak készülni a középiskolai felvételijükre, érettségi vizsgájukra, illetve felsőfokú tanulmányaikra és a sport utáni életre. Kiemelt feladatunknak tekintjük az élethosszig tartó tanulás (Long life learning) igényének kialakítását és annak erősítését is játékosainkban.

Egyértelműen kijelenthető, hogy a professzionális labdarúgásban szereplő tanulókat megviseli az, hogy ha nem teljesítenek megfelelően abban az intézményben, ahol tanulnak. Ez a fajta frusztráció megjelenik a mérkőzéseken, edzéseken valamint a magánéletben is. Ennek kiküszöbölése érdekében olyan oktatási intézményekkel törekszünk az együttműködésre, amelyek játékosaink számára biztosítani tudják az alábbiakat:

 • Sportelfoglaltságból származó hiányzások kezelése
 • Sportelfoglaltságból származó tanulmányi hátrányok kezelése, mérséklése (e-tananyag)
 • Felzárkóztatás, megsegítés
 • Edzésekhez illeszkedő órarend kialakítása
 • Tehetséggondozás
 • Személyekhez illeszkedő fejlesztés (fejlesztő pedagógus és/vagy pszichológus által) 
 • A diákok erősségeihez és gyengeségeihez idomuló módszerek alkalmazása
 • A tanulók szükségleteit, igényeit és érdeklődési körét figyelembe vevő környezet 
 • A mindenki számára előírt és teljesíthető fejlesztési követelmények kialakítása

Elsődlegesen olyan oktatási intézményekkel működünk együtt, amelyek fő feladatuknak tekintik az élsport utánpótlásbázisát jelentő versenysport támogatását, versenyzők kiválasztását, kinevelését, foglalkoztatását, versenyeztetését. A tehetséges sportolók felkarolását, tervszerű képzésének megvalósítását, a külső egyesületekben sportoló tanulók számára lehetővé téve a tankötelezettség teljesítését, miközben maximálisan támogatják a sportolói életformát. Ehhez szükségesnek tartják az egyesületi élet megszerettetését és a klubhűségre való nevelést.

Ezen irányelveket szem előtt tartva fő célunk, hogy - a szülőkkel együttműködve - játékosaink többsége KÖZNEVELÉS TÍPUSÚ SPORTISKOLÁBA járjon.

Jelenleg az UTE Labdarúgó Akadémia az alábbi Budapesten működő köznevelés típusú sportiskolákkal ápol partneri viszonyt:

 • Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola
 • Újpesti Bródy Imre Gimnázium
 • Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola
 • Kovács Pál Sportgimnázium

A felsorolt köznevelési intézményekben hosszú évek óta sportoló fiatalok oktatását-nevelését végezik. Több tanulójukból élsportoló, profi labdarúgó vált. Sokéves tapasztalatukra alapozva olyan köznevelési intézmények, amelyek a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását a legmagasabb szinten biztosítják. Céljuk, hogy az élsportoló diákjaik műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint a nem sportoló társaik műveltségképe. Figyelembe veszik és alkalmazkodnak a sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségéhez, segítik a fiatalokat a tudatos élsportolóvá válás folyamatában a megfelelő sportspecifikus tudáselemek közvetítése révén.