Dátum: 2023 június 1. (csütörtök) | Tünde

Képzési filozófia

 • UTE KLUBFILOZÓFIA
 • UTE JÁTÉKSTÍLUS
 • UTE KÉPZÉSI FILOZÓFIA – EDZÉSMÓDSZERTAN

UTE KLUBFILOZÓFIA

Az UTE Labdarúgó Akadémia filozófiájának alapja nem is lehet más, mint az ÚJPESTI tradíció ápolása és a méltán híres ÚJPEST stílus tovább erősítése. Rendkívül nagy becsben tartjuk hagyományainkat és büszkén merítünk csapatunk gazdag történelméből. Ezt nem is tehetnénk másként, hiszen Újpest mindig is vezető szerepet töltött be a magyar labdarúgásban.

Ahogyan csapatunk hosszú oldalakon keresztül írta be magát a hazai futball történelem könyvébe, úgy az sem véletlen, hogy Újpest a hazai sport egyik fellegvára. A IV. kerületben mindig is kiemelt szerepet tölt be a sport, amit mi sem mutat jobban, minthogy az UTE szakosztályai Világ- és Olimpia bajnok sportolók százainak nevelőegyesülete. Ezért is érezzük küldetésünknek, hogy főként újpesti és Újpest kötődésű játékosok nevelkedjenek Labdarúgó Akadémiánkon.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy az akadémiánkról kikerülő labdarúgók versenyképesek legyenek, mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. Célunk, hogy a magyar labdarúgás folyamatos és magas szintű utánpótlás bázisaként tevékenykedjünk, és példaértékű működésünkkel etalonná váljunk az országos labdarúgó utánpótlás nevelés területén.

 UTE JÁTÉKSTÍLUS

UTE játékstílus domináns elemei – mit akarunk látni a játékosainktól, csapatainktól a pályán?

 • domináns támadójáték
  • labdabirtoklásra való törekvés és az abból történő gyors, kombinatív támadásvezetések, gólra törő játékkal (a mélység folyamatos keresése)
  • döntően rövidpasszos, kreatív játék
  • labdakihozatal és támadás felépítés
  • rendkívül gyors átmenetek a játékban (pl.: labdavesztés után gyors, agresszív visszatámadás/labdaszerzés után rendezetlen védelem ellen gyors kontrajáték)
  • elmozgó játékszervezés
  • kezdeményező, agresszív védekezés - a labdás folyamatos nyomás alatt tartása (középpályás presszing, támadó presszing)

UTE KÉPZÉSI FILOZÓFIA – EDZÉSMÓDSZERTAN

A világ labdarúgásának mai irányelveit, a hagyományos magyar labdarúgás és a tradicionális újpesti játékstílus elemeit kombinálva a modern kor kihívásainak megfelelő képzést biztosítunk játékosaink számára.

A képzés egy minden korosztályt átfogó, 6-19 éves korosztályig egységes szakmai program mentén valósul meg. Ezen szakmai program egy egységes koncepció, egységes filozófia mentén épül fel, mely két nagyobb részből áll:

U6-U13: ezeknél a korosztályoknál kiemelt célunk a technika alkalmazásának megtanítása. A labdarúgás jellegéből adódóan rendkívül fontosnak tartjuk, hogy játékosaink mérkőzéshelyzetekben, nyomás alatt is tudatosan alkalmazzák a tanult technikai elemeket. Ezért edzéseinken játékosaink döntően nyomás alatt csiszolgatják alkalmazott technikai tudásukat.

U14-U19: a megfelelő technikai tudással felvértezett játékosaink képzésének fő fókuszává a játékhelyzet megoldás válik. Kiemelt figyelmet fordítunk az észlelés és a döntéshozatalok fejlesztésére, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a játékrendszeri ismeretek oktatására is. Mindezt tesszük azért, mert valljuk, hogy a technikailag képzett, játékintelligens, gondolkodó labdarúgóké a jelen és a jövő. 

Minden játékos képzése e szemlélet mentén történik, ez a gondolkodásmód jelenik meg edzéseken, mérkőzéseken. Ennek az egységes felfogásnak köszönhetően a korosztályok közötti átjárás zökkenőmentes, hiszen a játékosok minden csapatnál ugyanazon filozófia mentén felépített edzést végezhetik - természetesen a korosztályos képzés figyelembevételével.